"Λαϊκές Περιπλανήσεις" στην παραλία Σιλιβενιώτικων