Στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής Αχαϊας της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Τσιγκρής κατέθεσε Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία ζητά την ολοκλήρωση των εκκρεμών εγγειοβελτιωτικών έργων στο Σκεπαστό Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με την Ερώτηση του Αχαιού βουλευτή:

“Το εγγειοβελτιωτικό έργο «Ξηροκάμπου» Σκεπαστού Καλαβρύτων (ΦΕΚ 650/Β/29-5-2001), το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί από τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π), παραμένει για χρόνια ανολοκλήρωτο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα έχουν δαπανηθεί πολλά εκατομμύρια ευρώ για την κατασκευή του.

H ολοκλήρωση των εκκρεμών εγγειοβελτιωτικών έργων, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση της αγροτικής και της κτηνοτροφικής παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων.

Ειδικότερα, απαιτείται η άμεση ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής των δεξαμενών, των αρδευτικών δικτύων και των αντλητικών συστημάτων.

Η ολοκλήρωση του εγγειοβελτιωτικού έργου αναμένεται να τονώσει τόσο την κτηνοτροφική όσο και τη γεωργική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής, ενώ θα συμβάλει στην άρδευση των 1.687 συνολικών στρεμμάτων καλλιεργήσιμης αγροτικής γης.

Τέλος, η ολοκλήρωση του έργου θα συμβάλλει σημαντικά στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής στον τομέα των υποδομών, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην προσέλκυση νέων επενδύσεων".

Συγκεκριμένα, ο Αχαιός βουλευτής ρωτάει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας: α) σε ποιες ενέργειες θα προβεί με σκοπό την άμεση ολοκλήρωση των εκκρεμών εγγειοβελτιωτικών έργων «Ξηροκάμπου» στο Σκεπαστό Καλαβρύτων και β) ποιος ο χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωσή τους.