Συγκέντρωση κατά του διαχωρισμού και του εξαναγκασμού στην πλατεία Γεωργίου