Τη Δευτέρα 19 Ιουλίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 128 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 63 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 23.611 rapid test και ανευρέθηκαν 643 θετικά (2.72%). Από τις 643 περιπτώσεις, οι 338 αφορούν άνδρες και οι 305 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 31.23 έτη.

Πιο συγκεκριμένα στην Αχαΐα και στα δύο σημεία που έγιναν έλεγχοι προέκυψαν 15 συνολικά μολύνσεις.

Πιο αναλυτικά επί συνόλου 768 ελέγχων προέκυψαν τα εξής:

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ

521 rapid test με 9 θετικά (1.73%) αφορούν σε 5 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ

247 rapid test με 6 θετικά (2.43%) αφορούν σε 5 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 29 έτη