Για την είσοδο θεατών στους κινηματογράφους Odeon είναι υποχρεωτική η απλή επίδειξη:

· πιστοποιητικού εμβολιασμού ή

· πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από αυτόν.

Για τους ανήλικους κάτω των 18 ετών, απαιτείται βεβαίωση δήλωσης αποτελέσματος self-test, υπογεγραμμένη από τον γονέα ή κηδεμόνα τους.

Σημειώνουμε πως η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική για τους θεατές καθ’ όλη την διάρκεια παραμονής τους στον χώρο, από την είσοδό τους και μέχρι την έξοδό τους και καθ’ όλη την διάρκεια της προβολής.

Χρειάζεται και η ταυτοποίηση των θεατών που μαζί με το πιστοποιητικό θα πρέπει να δείχνουν και ταυτότητα ή διαβατήριο ή φοιτητική ταυτότητα κλπ. Οι ανήλικοι όχι εφόσον δεν διαθέτουν.

Στους κινηματογράφους λειτουργούν κανονικά τα ταμεία για την έκδοση εισιτηρίων. Ανοίγουν μισή ώρα πριν την πρώτη προβολή.

Η ισχύς των παραπάνω μέτρων είναι έως 31 Αυγούστου. Για τα μέτρα που θα ισχύουν από τις 15 Ιουλίου και μετά θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.