Η επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησε κανόνες για τη διευκόλυνση της διάθεσης περισσότερων δεδομένων για τη δημιουργία νέων προϊόντων και καινοτομίας, ιδίως στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν, την Πέμπτη, το ψήφισμα σχετικά με το νόμο διακυβέρνησης δεδομένων της ΕΕ (DGA), με στόχο την αύξηση της εμπιστοσύνης στην κοινή χρήση δεδομένων, τη δημιουργία νέων κανόνων της ΕΕ για την ουδετερότητα των αγορών δεδομένων και τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης ορισμένων δεδομένων που κατέχει ο δημόσιος τομέας π.χ. ορισμένα δεδομένα για την υγεία, τη γεωργία ή το περιβάλλον, τα οποία στο παρελθόν δεν ήταν διαθέσιμα βάσει της οδηγίας για τα ανοικτά δεδομένα.

Η διευκόλυνση της κοινής χρήσης δεδομένων αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την απελευθέρωση των δυνατοτήτων της Τεχνητής Νοημοσύνης και τη βοήθεια των start-up επιχειρήσεων και των λοιπών επιχειρήσεων να αναπτύξουν ένα κοινό σύστημα με βάση τα πρότυπα και τις αξίες της ΕΕ.

Οι ευρωβουλευτές αποσαφήνισαν το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης δεδομένων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας καλύπτονται από το πλαίσιο.

Οι φορείς του δημόσιου τομέα πρέπει να αποφύγουν τη σύναψη συμφωνιών που δημιουργούν αποκλειστικά δικαιώματα για την περαιτέρω χρήση ορισμένων δεδομένων, λένε οι ευρωβουλευτές, οι οποίοι προτείνουν να περιοριστούν οι αποκλειστικές συμφωνίες σε περίοδο 12 μηνών, σε μια προσπάθεια να καταστούν διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα στις καινοτόμες και start-up επιχειρήσεις.

Τα ευαίσθητα δεδομένα του δημόσιου τομέα μπορούν να διαβιβάζονται σε τρίτες χώρες μόνο όταν επωφελούνται από παρόμοιο επίπεδο προστασίας με εκείνο της ΕΕ. Η Κομισιόν θα δηλώσει εάν μια τρίτη χώρα παρέχει τέτοια προστασία, μέσω πράξης εξουσιοδότησης, η οποία θα περνάει και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι ευρωβουλευτές λένε επίσης ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να προβλέψουν κυρώσεις για παραβάσεις.

«Αλτρουισμός» δεδομένων

Για να εκμεταλλευτούμε τη δυναμική στη χρήση δεδομένων που διατίθενται εθελοντικά με φανερή συναίνεση ή εξαιτίας του δημοσίου συμφέροντος, όπως για την επιστημονική έρευνα, την υγειονομική περίθαλψη, την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής ή τη βελτίωση της κινητικότητας, η νομοθεσία πρέπει να δημιουργήσει ομάδες δεδομένων σχετικά με ένα πρόγραμμα εθελοντικής καταχώρισης σε οργανισμούς «ανιδιοτελών» δεδομένων, αναγνωρισμένους από την ΕΕ.
«Μια Σένγκεν για δεδομένα»

«Ο στόχος της έκθεσής μου ήταν να διευκολύνω την κοινή χρήση δεδομένων, όχι να την κάνω πιο δύσκολη, ειδικά για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Υπάρχει τεράστια δυναμική ανάπτυξης και καινοτομίας σε μια λειτουργική οικονομία δεδομένων. Η DGA θα βοηθήσει στην έναρξη αυτής της ανάπτυξης», δήλωσε η επικεφαλής ευρωβουλευτής, Αντζέλικα Νίμπλερ (ΕΛΚ, Γερμανία).

«Στην Ευρώπη, καθυστερήσαμε την επανάσταση στο χώρο των προσωπικών δεδομένων που τροφοδότησε την ανάπτυξη των μεγάλων ψηφιακών εταιρειών σήμερα. Έρχεται τώρα μια επανάσταση βιομηχανικών δεδομένων. Θέλουμε να είμαστε μπροστά στην καμπύλη με τη θέσπιση βασικών κανόνων για τη διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού και πρόσβασης σε δεδομένα από την αρχή – γι' αυτό θέτουμε την ουδετερότητα και την εμπιστοσύνη στον πυρήνα αυτής της πρότασης για μια ενιαία διακυβέρνηση δεδομένων στην Ευρώπη. Το όραμα είναι μία «ζώνη Σένγκεν για δεδομένα». Τα δεδομένα πρέπει να μετακινούνται εύκολα, με ασφάλεια και ελεύθερα σε ολόκληρη την ΕΕ », είπε.

Η έκθεση εγκρίθηκε στην επιτροπή με 66 ψήφους υπέρ, 0 και 6 αποχές. Η επιτροπή ψήφισε επίσης υπέρ να δοθεί εντολή για την έναρξη συνομιλιών μεταξύ των ευρωπαϊκών οργάνων.