Σεβόμενοι τα νέα μέτρα θα λειτουργήσουμε αυστηρά με κρατήσεις!