Διαδικτυακή δράση "Επιδότηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων"