Είναι τόσο ενοχλητικός ο θόρυβος που αναγκάζεται να λάβει δραστικά μέτρα!