Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με την αριθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στις 05 Ιουλίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30 το μεσημέρι για την εξέταση των παρακάτω θεμάτων:

  • Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων σε επιχειρήσεις (Ροϊτικα, Μονοδένδρι) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Ανάκληση άδειας Κ.Υ.Ε. μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη (Σ. Ηλιόπουλος) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Ανάκληση άδειας Κ.Υ.Ε. μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη (Γ. Κορδολαίμης) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Ανάκληση άδειας Κ.Υ.Ε. μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη (Δ. Μπιρμπίλη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής)
  • Ανάκληση άδειας Κ.Υ.Ε. μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου καταστηματάρχη (Α. Μποσγάνα - Τσουρέκη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Τσιγάρας - Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Έγκριση πρωτοκόλλου για την αποζημίωση προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων (δρόμος, μεταξύ των Ο.Τ. Γ88 και Γ89), ιδιοκτησίας κληρονόμων της κας Δημάκου Χρυσούλας του Γεωργίου χα Πυριόχου Παν/τη, βάσει της υπ’ αριθ. 61/2006 Διορθωτικής Πράξης επί της υπ’ αριθ. 4/97 πράξης εφαρμογής, στις περιοχές «Μεταμόρφωση Σωτήρος – Δεμένικα» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Αποζημίωση προβλεπομένου κοινοχρήστου χώρου (δρόμος, μεταξύ των Ο.Τ. 3174 & 2023), ιδιοκτησίας των κ.κ. Γεωργίου, Δημητρίας & Κων/νας Τριαδά του Σταύρου, Πηνελόπης Σαρηγιάννη και Βασιλικής, Πηνελόπης & Παρασκευής Τριαδά (κληρονόμοι του Εμμανουήλ Τριαδά), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 5/2007 διορθωτική πράξη επί της υπ’ αριθ. 2/95 πράξης εφαρμογής στην περιοχή  «Αρόη – Σαμακιά – Διάκου – Παγώνα – Γηροκομειό» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Παραχώρηση χώρου απαγόρευσης στάθμευσης επί της οδού Αγ. Ανδρέου αρ. 140, για την προσωρινή στάση οχημάτων προς εξυπηρέτηση των αναγκών του ξενοδοχείου «DAYS CITY SUITES» (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Αλλαγή προτεραιότητας στον ισόπεδο κόμβο των οδών Ηρακλέους – Λοχαγού Άγγελου Φωτόπουλου (εισηγητής: Μιχαήλ Αναστασίου - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).
  • Έγκριση ή μη κοπής δέντρων (πεύκων) στην οδό Ναυπάκτου 37 (εισηγητής: Ανδρέας Αθανασόπουλος - Αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Κωστόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής)