Συνεδρίασε προ ημερών στην Πάτρα η συντονιστική επιτροπή αγώνα κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή “Κιβούρι” ή “Ορνιθοκάθισμα” η οποία έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 (GR 2320010 ΖΕΠ). Στην επιτροπή εκπροσωπούνται ο πολιτιστικός και ο κτηνοτροφικός σύλλογος του χωριού Λεοντίου, Δήμου Ερυμάνθου Αχαΐας.

"Αφού έλαβε υπόψη τα εξής:
α) την απειλούμενη περιβαλλοντική καταστροφή στην προστατευόμενη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής,
β) τις επιπτώσεις που θα επιφέρει η κατασκευή, η λειτουργία και τα συνωδά έργα οδοποιίας, κτιριακών εγκαταστάσεων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενός τέτοιου βιομηχανικού έργου στις ζωές των μόνιμων κατοίκων, των παραθεριστών και τουριστών, καθώς επίσης και στην υψηλή κτηνοτροφική παραγωγή της περιοχής,
γ) την θετική ανταπόκριση των παρατάξεων του Δήμου μας και των εκπροσώπων γειτονικών συλλόγων που παρευρέθηκαν στο αρχικό κάλεσμα ενημέρωσης και αντίστασης στις 12-6-2021 στο χωριό,
δ) το γεγονός ότι το έτος 1981 το χωριό είχε χαρακτηριστεί κατολισθήσιμο από το ΙΓΜΕ,
ε) την άρνηση του Δήμου Ερυμάνθου με το υπ’ αριθ.: 7638/11/04-04-2012 έγγραφό του.
στ) την αρνητική γνωμοδότηση επί του θέματος (26/4-4-2012) της επιτροπής Περιβάλλοντος του ΠΣΔΕ,
ζ) την καταδίκη της χώρας μας από το Δικαστήριο της ΕΕ για σοβαρότατη καθυστέρηση θέσπισης μέτρων προστασίας για τις περιοχές του Δικτύου Natura 2000,
η) την εκ νέου καταγγελία προς τον ευρωπαίο Επίτροπο Περιβάλλοντος από δεκατρείς περιβαλλοντικές οργανώσεις προκειμένου να αιτηθεί στο Δικαστήριο της ΕΕ τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων για αναστολή αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σημαντικής επίπτωσης στις περιοχές Natura 2000 της Ελλάδας,
θ) την άνετη κάλυψη των στόχων (υπερδιπλάσια) του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια
και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) από είδη αδειοδοτημένους ΑΣΠΗΕ εκτός περιοχών Natura 2000,

αποφάσισε τα εξής:
Την με κάθε τρόπο αντίσταση και ματαίωση της εν λόγω εγκατάστασης και ανάκληση της άδειάς της,
Την τακτική ενημέρωση των μόνιμων κατοίκων, των απανταχού Λεοντιτών καθώς και των κατοίκων όμορων περιοχών και συλλόγων με την έκδοση φυλλαδίων και δημιουργίας ιστοσελίδας και προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα,
Την απαίτηση για εισαγωγή του θέματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για απόφαση περί μη εγκατάστασης και ανάκλησης αδειών σε περιοχές Natura 2000 του Δήμου Ερυμάνθου,
Την απαίτηση για εισαγωγή του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο για απόφαση περί μη εγκατάστασης και ανάκλησης αδειών σε περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
Την δημοσιοποίηση των ανωτέρων" αναφερει η ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής "Ελεύθερο από ανεμογεννήτριες το Καβούρι - Ορνιθοκάθισμα".