"Λέμε ένα βροντερό ΝΑΙ στη σωτηρία του Λεοντίου και των γύρω περιοχών.

Λέμε ΟΧΙ στα κυβερνητικά και επιχειρηµατικά σχέδια για εγκατάσταση ανεμοεμογεννητριών.
Συνδημότες
Ζούµε πλέον τις συνέπειες της πολιτικής «απελευθέρωσης» της ενέργειας και της «πράσινης ανάπτυξης». Πολιτική της ΕΕ, που προώθησαν όλες οι κυβερνήσεις µέχρι σήµερα και στήριξαν οι δυνάµεις τους σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
∆εκάδες δις ευρώ θα διατεθούν τα επόµενα χρόνια στους επιχειρηµατικούς οµίλους που δραστηριοποιούνται στην ενέργεια µέσα από τα ταµεία Ανάκαµψης – ΕΣΠΑ – Π∆Ε και τα άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία όπως τα αποκαλούν.
Οι µεγάλες επιδοτήσεις, οι φορολογικές και άλλες ρυθµίσεις υπέρ των επιχειρηµατικών οµίλων, είναι το λίπασµα για να ξεφυτρώνουν σαν τα µανιτάρια ανεµογεννήτριες σε ορεινούς όγκους, εξασφαλίζοντας µακροχρόνια και εγγυηµένη κερδοφορία στους ομίλους από την πώληση της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας,.
Οι εργαζόµενοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούµενοι ζούµε τις συνέπειες αυτής της πολιτικής απελευθέρωσης της ηλεκρικής ενέργειας.
Ενεργειακή φτώχεια για το λαό µε την αύξηση του ηλεκτρικού ρεύµατος. Υποσυντήρηση των δικτύων που συχνά πυκνά οδηγεί σε πυρκαγιές και διακοπές ρεύµατος. Καταστροφή του περιβάλλοντος όπου εγκαθίστανται αιολικά πάρκα. Κλείσιµο των λιγνιτικών µονάδων στη χώρα μας µε απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας , µε αύξηση της ανεργίας και λουκέτα σε µικρές επιχειρήσεις.
Με την εγκατάσταση εκατοντάδων ανεµογεννητριών στους ορεινούς όγκους στη χώρα και στη Πελοπόννησο, θα δεσµευτούν και θα καταστραφούν χιλιάδες στρέµµατα δάσους, θα προκληθούν ανεπανόρθωτες επιπτώσεις στο µικροκλίµα των περιοχών που εγκαθίστανται, στη χλωρίδα και στη πανίδα.
Ο τεράστιος όγκος εκσκαφών - εκβραχισµών, τα εκατοντάδες χιλιάδες κυβικά µπετόν και σίδηρο όπως και τα κουφάρια των ανεµογεννητριών, που θα µείνουν για πάντα στα βουνά μας και στους άλλους ορεινούς όγκους στη περιοχή και την Πελοπόννησο θα αποκαλύπτουν συνεχώς το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η λεγόμενη πράσινη ανάπτυξη για τα κέρδη των ομίλων .
Η εκποµπή υποήχων θα επηρεάσει όχι µόνο την κτηνοτροφία και τη µελισσοκοµία, αλλά και την υγεία των ανθρώπων.
Γιαυτό πρέπει να πούµε ένα βροντερό ΟΧΙ σε αυτά τα κυβερνητικά και επιχειρηµατικά σχέδια.
Η επέλαση των µονοπωλιακών οµίλων της Ενέργειας στη περιοχή, δεν υπολογίζει δάση και δασικές εκτάσεις, ειδικές ζώνες προστασίας και φυσικού κάλους, αρχαιολογικούς πολιτιστικούς χώρους και παραδοσιακούς οικισµούς. Θα πλήξει ιδιαίτερα οικογενειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, στη µελισσοκοµία, στην υγεία των κατοίκων.
Να αντισταθούμε πρέπει σε αυτά τα σχέδια και μαζί να διεκδικήσουμε ο ενεργειακός σχεδιασµός και η αξιοποίηση όλων των πλούσιων ενεργειακών πηγών που διαθέτει η χώρα µας (ορυκτά καύσιµα, φυσικό αέριο, νερά, αέρας, ήλιος κλπ) να υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες για ρεύµα φθηνό για τα λαϊκά στρώµατα και ΟΧΙ η ενέργεια να υπηρετεί την κερδοφορία των επιχειρηµατικών οµίλων.
Η ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εµπόρευµα για να πλουτίζουν κάποιοι.
Για αυτό λέµε:
STOP στην επέλαση των µονοπωλιακών οµίλων στην ενέργεια στο Λεόντιο και στους άλλους ορεινούς όγκους στη Πελοπόννησο.
Καλούμε
Το Δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο Ερυμάνθου να πάρουν ξεκάθαρη θέση ενάντια. Καλούμε τους προέδρους των χωριών, τους αγροτοκτηνοτροφικούς συλλόγους, τα συντοπίτικα σωµατεία, τους πολιτιστικούς αθλητικούς και άλλους φορείς να συντονίσουµε τον αγώνα µας, να στηρίξουμε την δράση της Επιτροπής Αγώνα κατοίκων και φορέων που συγκροτήθηκε για τη σωτηρία του Λεοντίου και των άλλων ορεινών όγκων.
Καµία άδεια για ΑΠΕ στη περιοχή. Να απορριφθούν οι αιτήσεις εγκατάστασης αιολικών πάρκων, να ανακληθούν οι άδειες αν έχουν δοθεί
Να αποµακρυνθούν ανεµογεννήτριες που είναι κοντά σε χωριά.
Η κυβέρνηση να πάρει πίσω τους αντιπεριβαλλοντικούς νόµους που δίνουν γη και ύδωρ στους επιχειρηµατικούς οµίλους για την εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων.
Ρεύµα φθηνό για το λαό µε δραστική µείωση της τιµής του ρεύµατος, µε κατάργηση του «Πράσινου τέλους» και των άλλων «ανταποδοτικών τελών», που επιβαρύνουν τους λογαριασµούς.
Μείωση της τιµής του αγροτικού ρεύµατος και του πετρελαίου για να επιβιώσει ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος, ο µελισσοκόµος.
Καµία διακοπή ρεύµατος σε λαϊκά νοικοκυριά–µικρούς επαγγελµατίες–αγρότες σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.
Να µην κλείσουν οι λιγνιτικές µονάδες. Να µην ιδιωτικοποιηθούν τα δίκτυα µεταφοράς ενέργειας ΛΣΕ", αναφέρει ανακοίνωση.