Από τον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου Πατρέων (ΚΟΔΗΠ), ανακοινώνεται ότι το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πατρέων  το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ" και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΣΠΑ 2014-2020, θα λειτουργήσει το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021,  προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των ενδιαφερόμενων για την επανυποβολή αιτήσεων που έχουν λήξει και οι οποίες ήταν εγκεκριμένες τον Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του έτους 2020 για τα επιδόματα ΚΕΑ και Στέγασης, αφού λόγω covid-19 είχε δοθεί παράταση χορήγησης των επιδομάτων.

Τηλέφωνο για ραντεβού καθημερινά 8:30 – 12:00 στο 2614409977-70.