Στα 19 χρόνια λειτουργίας του ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, από τον 2002 έως το 2021 (12/2002 – 5/2021), λαμβάνουν υπηρεσίες συνολικά 3.786 άτομα. Εκ των οποίων 1.673 άτομα χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών (1.022 άτομα στο Συμβουλευτικό Κέντρο & 651 άτομα κρατούμενοι στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Αγίου Στεφάνου Αχαΐας) και 2.113 άτομα μέλη της οικογένειας εξαρτημένων ατόμων. Χρειάζεται να σημειωθεί πως τα άτομα έχουν υπολογιστεί μια φορά, ενώ μπορεί να έχουν ενταχθεί σε θεραπευτική πορεία στο ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ περισσότερες φορές.

Επιπλέον από την έναρξη της λειτουργίας του θεραπευτικού προγράμματος παρέχουμε υπηρεσίες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό προσωπικού στον τομέα της υγείας, δικαστικών, υπαλλήλων στο σωφρονιστικό σύστημα, εκπαιδευτικών, φοιτητών, σπουδαστών, μαθητών και μελών συλλόγων γονέων και κηδεμόνων κ.α. καθώς και υπηρεσίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην κοινότητα της Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων.


Αποδέκτες Υπηρεσιών - 2020 

Το 2020 προσεγγίζουν το ΚΕΘΕΑ ΚΥΤΤΑΡΟ-ΟΞΥΓΟΝΟ στην Πάτρα και λαμβάνουν υπηρεσίες 168 άτομα. Εκ των οποίων 117 άτομα χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών (44 άτομα στο Συμβουλευτικό Κέντρο & 73 άτομα κρατούμενοι στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Αγίου Στεφάνου Αχαΐας) και 51 άτομα μέλη οικογενειών και σημαντικοί άλλοι ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα εξάρτησης.


Το προφίλ του εξυπηρετούμενου χρήστη εξαρτησιογόνων ουσιών & οι ανάγκες του

(Δείγμα Έρευνας: 837 άτομα) 

Στο ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ σε έρευνα που διεξήχθη το χρονικό διάστημα 2002-2020 στο Συμβουλευτικό Κέντρο φαίνεται πως εξυπηρετούνται κυρίως άνδρες – 9 στα 10 άτομα - με μέση ηλικία τα 27,1 έτη. Οι 5 στους 10 έχουν απευθυνθεί στο παρελθόν σε κάποιο θεραπευτικό πρόγραμμα. Οι περισσότεροι – 7 στα 10 άτομα - μένουν με τη γονική τους οικογένεια και είναι άγαμοι – 9 στα 10 άτομα. Άνεργοι είναι οι 5 στους 10. Οι 2 στους 10 δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και διέκοψαν το σχολείο στα 16 τους χρόνια. Η πρώτη επαφή με τις παράνομες ουσίες γίνεται στα 16,2 έτη με ουσία έναρξης της χρήσης την κάνναβη για τους 9 στους 10. Τρία χρόνια αργότερα, στα 19,3 τους χρόνια ξεκινούν τη χρήση της κύριας ουσίας κατάχρησης, που για τους περισσότερους – 7 στους 10 - είναι η ηρωίνη. Ενώ για τους 2 στους 10 κύρια ουσία κατάχρησης είναι η κάνναβη. Οι 5 στους 10 αναφέρουν καθημερινή χρήση κύριας ουσίας κατάχρησης τον τελευταίο μήνα. Οι 7 στους 10 κάνουν παράλληλη χρήση μιας δευτερεύουσας ουσίας. Οι 5 στους 10 έχουν κάνει ενέσιμη χρήση στο παρελθόν, ενώ από αυτούς οι μισοί έχουν κάνει κοινή χρήση σύριγγας. Στο θεραπευτικό πρόγραμμα απευθύνονται 11 χρόνια μετά την πρώτη επαφή με παράνομη χρήση και μετά από σχεδόν 6 χρόνια χρήσης της κύριας ουσίας κατάχρησης.

Οι 4 στους 10 αναφέρουν πως στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπάρχει ιστορικό χρήσης και κατάχρησης ψυχοτρόπων ουσιών. Οι 3 στους 10 εξαρτημένους έχουν κάποιο πρόβλημα σωματικής υγείας. Στο ίδιο ποσοστό – οι 3 στους 10 - αναφέρουν ιστορικό προβλημάτων ψυχικής υγείας. Οι 3 στους 10 δεν έχουν υποβληθεί σε εξετάσεις για μολυσματικές ασθένειες. Ενώ από όσους έχουν κάνει εξέταση και γνωρίζουν τα αποτελέσματα, οι 2 στους 10 έχουν Ηπατίτιδα C. Οι 6 στους 10 έχουν συλληφθεί τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους· ενώ από όσους έχουν συλληφθεί οι 5 στους 10 έχουν τουλάχιστον μια καταδίκη και οι 3 στους 10 έχουν φυλακιστεί ή προφυλακιστεί. Οι 4 στους 10 αναφέρουν πως εκκρεμεί δικαστική υπόθεση.