Ο Σύλλογος για την Εκπαίδευση, Επαγγελματική Κατάρτιση και Αποκατάσταση Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «ΜΑΧΗΤΕΣ» με έδρα τον Δήμο Πατρέων πρόκειται τον Σεπτέμβριο 2021 να λειτουργήσει «Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) για ενήλικα άτομα με νοητική υστέρηση σε νέα κτιριακή εγκατάσταση στην περιοχή ΔΡΟΣΙΑ ή ΛΑΓΓΟΥΡΑ Πατρών και συγκεκριμένα στην συμβολή των οδών Βερμίου και Αρακύνθου.

• το Kέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔ-ΗΦ) θα παρέχει ολοκληρωμένα, εξειδικευμένα και εξατομικευμένα, εκπαιδευτικά θεραπευτικά προγράμματα ,
• εκπαιδευτικά και παραγωγικά εργαστήρια ,
• ψυχοκοινωνική υποστήριξη και συμβουλευτική ατόμου – οικογένειας,
• ψυχιατρική παρακολούθηση και φαρμακευτική φροντίδα ,
• σίτιση και δραστηριότητες ψυχαγωγίας ,
• το ΚΔ-ΗΦ θα λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, τις εργάσιμες ημέρες και με ωράριο από 8.00 έως 16.00, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η μεταφορά προς και από το ΚΔ-ΗΦ.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς και δικαστικοί συμπαραστάτες να επικοινωνήσουν με την Γραμματεία του Συλλόγου και να δηλώσουν την συμμετοχή τους από τις 5 ως 25 Ιουνίου 2021 προκειμένου να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την έντυπη αίτηση. Ο φάκελος δύναται να κατατεθεί μέχρι την 30η Ιουνίου 2021.
Η Γραμματεία του Συλλόγου εδρεύει στο επί της οδού Παπαδιαμαντοπούλου 17 κτίριο , Δεξαμενή και θα δέχεται 10-12 π.μ., 5-8 μ.μ., (τηλ. 2610-620501 email: [email protected] ).
Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται στον Νόμο, στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συλλόγου καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΚΔ-ΗΦ.