Η κτηνιατρική φθοριοσκόπηση είναι μια εξέταση που δίνει μια πολύ χρήσιμη ματιά για τη λειτουργία των οργάνων. Στην ουσία πρόκειται για ακτινογραφία σε βίντεο, αντί για μια ακίνητη εικόνα.