Σε συνέχεια της διαδικτυακής ολομέλειας τον Απρίλιο 2021 και πάνω στα συμπεράσματα που προέκυψαν, η φετινή καλοκαιρινή ολομέλεια της Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ» πραγματοποιήθηκε την ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 στον αγαπητό και φιλόξενο ανοικτό χώρο του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων στην Πλαζ που μας παραχωρήθηκε από τον Δήμο Πατρέων.

Ο στόχος αυτής της ολομέλειας ήταν μετά τον αυστηρό εγκλεισμό της καραντίνας και την επικοινωνία μας μέσω οθονών, να βρούμε την επαφή με τον εαυτό μας, το αστικό φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον όπως και να επικοινωνήσουμε μέσα από την συνεργασία για την παραγωγή μιας μικρής δράσης. Μετά τις επίκαιρες ενημερώσεις από τον πρόεδρο Ανδρέα Σαμοθρακίτη και τον Επιστημονικά Υπεύθυνο Βασίλη Πασσά για τις πρωτοβουλίες της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ» και τις επερχόμενες εκδηλώσεις, ακολούθησε μία δημιουργική διεργασία. Στην ολοκλήρωση της, τέθηκαν προβληματισμοί στο αν ξαναγυρίζουμε στην «κανονικότητα» και ποια είναι αυτή για τον καθένα, αν επανεντασσόμαστε ομαλά γενικά και ειδικά στην «ΠΡΟΤΑΣΗ», αν οι κραδασμοί της επιδημίας μας έχουν κλονίσει στο εθελοντικό μας έργο ή όχι, αλλά κυρίως αν έχουμε κάπου ατομικά και συλλογικά να ακουμπάμε, για να παίρνουμε θάρρος και κουράγιο.

Οι απαντήσεις που δόθηκαν τόσο σε συλλογικό όσο και προσωπικό επίπεδο από τους συμμετέχοντες ήταν ότι: προσπαθούμε να ξαναγυρίσουμε στην κανονικότητα αφήνοντας το αποτύπωμα που πρεσβεύει η «ΠΡΟΤΑΣΗ» όσο μικρό και να είναι. Αυτό δίνει νόημα σε μας αλλά και σε άλλους που αναζητούν αυτόν τον τρόπο ζωής, οργανώνοντας το εθελοντικό μας έργο και ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της κοινότητας. Ευελπιστούμε ότι μετά το καλοκαίρι οι ομάδες της «ΠΡΟΤΑΣΗΣ» θα συνεχίσουν με μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση το έργο τους, μέσα από την συνοχή που η πανδημία δεν μπόρεσε να διασπάσει.