Επίσκεψη στην ΒΙΠΕ Πατρών του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου – Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ Σακελλαρόπουλου Παναγιώτη μαζί με τους εκπροσώπους – συντονιστές τεχνικών δραστηριοτήτων της ΔΕΔΑ (Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου), κυρίους Σγουράκη Αυγουστίνο και Τερζόπουλο Θεόδωρο, στο πλαίσιο διερεύνησης της δυνατότητας παραχώρησης χώρων - οικοπέδων για την εγκατάσταση εντός αυτών δεξαμενών φυσικού αερίου (Υ.Φ.Α) και βοηθητικού εξοπλισμού.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι αποφασισμένη να κάνει κάθε τι που της αναλογεί, προκειμένου το μεγάλο όνειρο να γίνει πράξη και πιστεύουμε πως το ίδιο θα κάνουν και οι άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς. Γιατί τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα… πρέπει να τελειώσουν!