Τι να το κάνεις το trailer για να φορτώσεις τη βάρκα σου όταν έχεις έτοιμη τη λύση…