Ολοκληρώθηκε η κατάθεση των προβλεπόμενων φακέλων από τους πέντε βραβευθέντες μελετητές που είχαν επιλεγεί στο προηγούμενο στάδιο του Διαγωνισμού, για το Παραλιακό Μέτωπο της Πάτρας.

Στους φακέλους τους περιλαμβάνονται τεχνικά σχέδια και εκθέσεις, προπλάσματα κ.λπ. με πιο αναλυτικό, πιο συγκεκριμένο και ολοκληρωμένο περιεχόμενο.

Εντός των προσεχών ημερών θα συνέλθει η Κριτική Επιτροπή για να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης των Αρχιτεκτονικών προτάσεων των μελετητών.

Στους μελετητές του 1ου βραβείου, θα ανατεθούν οι οριστικές μελέτες και θα αναζητηθούν χρηματοδοτήσεις, προκειμένου να υλοποιηθούν τα έργα.

Η Δημοτική Αρχή ευχαριστεί θερμά τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για το μέχρι τώρα έργο της, που ευθυγραμμίζεται με τις γενικές κατευθύνσεις που έχουν χαραχτεί από τον Δήμο μας.

Η υψηλή επιστημονική και η εν γένει κατάρτισή τους, το διακεκριμένο έργο τους μας κάνει βέβαιους για το πιο σωστό αποτέλεσμα της κρίσης τους.

Η ανάπλαση του Παραλιακού Μετώπου σε τόσο μεγάλη έκταση και μήκος είναι κρίσιμης σημασίας για την Πάτρα, αφού θα αλλάξει άρδην τα πολεοδομικά, λειτουργικά και αισθητικά δεδομένα της πόλης μας για πολλές δεκαετίες.

Ο λαός της Πάτρας θα χαίρεται αδάπανα έναν μεγάλο, όμορφο και ελεύθερο χώρο, για αναψυχή, ξεκούραση, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.