Το Σάββατο 5 Ιουνίου τιμήσαμε τη Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2021 διοργανώνοντας συλλογή ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση στο χώρο στάθμευσης Καλεντζιώτη.

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας σε συνεργασία με την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "Ανακυκλώνω στην πηγή" συνέλεξαν με επιτυχία πλήθος συσκευών προς ανακύκλωση στα πλαίσια καλών πρακτικών του Ευρωπαϊκού προγράμματος RecyclART.