Σημαντικά έργα σχεδιάζει να προωθήσει και να εντάξει το Πανεπιστήμιο Πατρών στο ταμείο ανάκαμψης, έχοντας ήδη προωθήσει έναν σχετικό φάκελο προς έγκριση προς τον αρμόδιο υπουργό.  

Στόχος είναι να εξασφαλίσουν τα έργα αυτά μία σταθερή πηγή χρηματοδότησης όπως είναι το ταμείο ανάκαμψης, έτσι ώστε να προχωρήσει όσο γίνεται πιο σύντομα η υλοποίηση τους.

Τα έργα αυτά έχουν να κάνουν με την αναβάθμιση των υποδομών και των ερευνητικών κέντρων, στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας.

Μέσα από το ταμείο ανάκαμψης το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει την ευκαιρία να βρει την διέξοδο που ζητάει προς την έρευνα, σε έναν τομέα που έχει κτίσει μια μεγάλη παράδοση ως ακαδημαϊκό ίδρυμα.

Ωστόσο, λόγω της υποχρηματοδότησης των τελευταίων ετών και της μείωσης των κονδυλίων, δείχνει να έχει πλέον μια σταθερότητα, παρά μια εξέλιξη, μια σταθερότητα που τείνει να μετατραπεί σε φθίνουσα πορεία.

Στον σχεδιασμό αυτόν που ασφαλώς καθορίζεται κυρίως μέσα από τους κεντρικούς μηχανισμούς της κυβέρνησης η οποία θα έχει και τις τελικές αποφάσεις, μεγάλο ρόλο σε επίπεδο Πάτρας θα έχει το Επιστημονικό Πάρκο και το Ίδρυμα της Τεχνολογίας και Έρευνας.

Η χρηματοδότηση από το ταμείο ανάκαμψης δεν θα είναι μόνο σε επίπεδο υποδομών, αλλά και σε επίπεδο προγραμμάτων, προώθησης της τεχνολογίας και της καινοτομίας, αλλά και της στελέχωσης των ερευνητικών κέντρων με κατάλληλα καταρτισμένο επιστημονικό έμψυχο δυναμικό.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσονται από το Πανεπιστήμιο Πατρών και μια σειρά έργων που έχουν να κάνουν καθαρά με τις υποδομές του ακαδημαϊκού ιδρύματος, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης, με την κατασκευή φοιτητικών εστιών, με την δημιουργία νέων αμφιθεάτρων, με την κατασκευή νέων κτιρίων για διάφορες τμήματα, αλλά και με τη δημιουργία ενός θεματικού περιαστικού πάρκου.

Έργα που εφόσον γίνουν μέσα από τα ταμείο ανάκαμψης θα δώσουν μία άλλη πνοή στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε όλους τους τομείς και σε κάθε επίπεδο, συνεισφέροντας στην ανάπτυξη του ιδρύματος, αλλά και της περιοχής.