Στις 16 Ιουνίου θα γίνει ο πλειστηριασμός του ακινήτου που προορίζεται για κέντρο αποτέφρωσης στην Πάτρα. Ο δήμος Πατρέων θα προσπαθήσει να το εξαγοράσει, καταθέτοντας προσφορά.

Το οικόπεδο ανήκει στο Βιοτεχνικό Πάρκο και πλειστηριάζεται λόγω των οικονομικών διαφορών που είχε με την κοινοπραξία τεχνικών εταιριών που κατασκεύασε το ΒΙΟΠΑ.

Το ακίνητο βγαίνει σε πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς, το ποσό των 310 χιλ. €. Ο αναγκαστικός ηλεκτρονικός πλειστηριασμός αρχικά είχε ορισθεί να διενεργηθεί στις 26 Φεβρουαρίου, αλλά, ανεστάλη κατ’ επανάληψη λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

Το ακίνητο βρίσκεται εντός του ΒΙΟΠΑ Γλαύκου Πατρών. Έχει επιφάνεια 10.396,41 τ.μ. και καταλαμβάνει ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο Β32. Η αξία του ακινήτου, όπως έχει προσδιοριστεί από την πιστοποιημένη εκτιμήτρια, ανέρχεται στο ποσό των 1,13 εκ. €. Αρχικά ήταν δεσμευμένο από τους περιορισμούς των χρήσεων γης, για βιολογικό καθαρισμό.

Αποχαρακτηρίστηκε και με τροποποίηση που έχει εγκριθεί προορίζεται αποκλειστικά για δημοτικό κέντρο αποτέφρωσης νεκρών. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας ιδιώτης ενδιαφερθεί για την απόκτηση του οικοπέδου θα μπορεί να το αξιοποιήσει αποκλειστικά και μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Η δημοτική αρχή θεωρεί απίθανο να εμφανιστεί ενδιαφερόμενος, επειδή η χρήση του έχει παραχωρηθεί από τον φορέα του ΒΙΟΠΑ στο δήμο για περισσότερα από 48 χρόνια και επομένως θα είναι ασύμφορο να δεσμεύσει τα χρήματά του για ένα τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα.