Μεγίστη προβολή δίδεται στην συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός με τον τούρκον πρόεδρον. Γίνονται συχνές προετοιμασίες! Όταν τα θέματα που (λέγεται) ότι θα συζητηθούν είναι ΑΟΖ και θαλάσσιες ζώνες, τότε γιατί προετοιμαζόμεθα πυρετωδώς; Αν υπάρχει συμφωνία για τα διεθνώς κατωχυρωμένα δίκαια της Ελλάδος έχει καλώς. Δεν θα υπάρξει όμως και θα προταθούν μετ΄ απαιτήσεως άλλα που και αυτά είναι κατωχυρωμένα διεθνώς. Επομένως τα γνωρίζουν οι συμμετασχόντες, Θα ζητήσει την «γαλάζια πατρίδα»!!! Πρόκειται για κατακτητικήν αξίωση πάνω στο Ελληνικότατον Αιγαίον Πέλαγος και κάθε συζήτηση πρέπει να κοπεί αμέσως, Το αυτόν και για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ν.μ. και το φαιδρόν επιχείρημά τους ότι θα είναι αιτία πολέμου, ας το υλοποιήσει!

Τα Ελληνικά Νησιά έχουν ΑΟΖ μέχρι 200 ν.μ. αν δεν υπάρχουν πλησίον άλλες χώρες. Με την Κύπρον έπρεπε να είχαμε ορίσει τα χωρικά ύδατα, οπότε η τουρκία δεν θα μπορούσε να διεκδικεί στην Ανατολικήν Μεσόγειον. Δεν θα είχεν διέξοδον προς εκεί!!! Και το ότι έχει γεωτρύπανα σε Ελληνικήν Υφαλοκρηπίδα ή εγγύς αυτής είναι λάθος δικόν μας γιατί δεν κινηθήκαμεν εγκαίρως.

Τα θέματα αυτά τα θεωρεί η τουρκία ως να είναι σε δικά της εδάφη και μας καλεί να τα βρούμεν!!!!! Και εμείς ασμένως το επιδιώκομεν!!!! Χωρίς να δίδομεν βάση στο ότι εκ μέρους της τουρκίας δεν υπάρχει υποχώρηση πουθενά αλλά μάλλον συνεχείς παράνομες επεκτατικές τάσεις και αξιώσεις!

Δεν είναι ώρα για συζητήσεις επί αδιαμφισβητήτων Ελληνηικών κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Το φλέγον και προς συζήτηση ή απαίτηση θέμα είναι η Αγία Σοφία. Να επανέλθει στον προορισμόν της. Να λειτουργήσει ως Χριστιανικός Ναός. Γιατί αφαιρέθη αυτό το ακατάλυτον δικαίωμα; Επιτροπή Γερουσιαστών προσφάτως τις ΗΠΑ συνέταξε διαμαρτυρίαν και ανέφερε ότι η τουρκία καταπατεί θρησκευτικά δικαιώματα. Ανεφέρθη δε ρητώς στην Αγίαν Σοφίαν. Θα γίνει κάτι;; Μάλλον όχι. Εμείς στην συνάντηση με τον τούρκον πρόεδρον να θέσομεν αυτό το θέμα μετ’ επιτάσεως! Να επιμένομεν και να είμεθα ανυποχώρητοι, Ένα Χριστιανικόν Τέμενος, σε καταπατημένα εδάφη, έχασε τον προορισμόν του! Οι αρνήσεις τους που είναι δεδομένες εκ των προτέρων έχουν βάση; ΟΧΙ. Κι όμως η παράβαση γενικών αρχών δημιουργεί δίκαιον γι αυτούς. Στα Ελληνικά εδάφη υπάρχουν τζαμιά. Δεν τα απαγορεύει η Ελλάδα. Αν θέσει το πραγματικόν γεγονός στον τούρκον πρόεδρο λέγοντας, «όπως στην Ελλάδα επιτρέπονται τα τζαμιά έτσι και στην τουρκίαν να επιτραπεί η λειτουργία της Αγίας Σοφίας ως θρησκευτικού Ναού». Κάτι τέτοιον είναι θεμιτόν; Καθ’ ημάς ΝΑΙ. Υπάρχουν εμπόδια που το αποτρέπουν;;; Και αν υπάρχουν ποία είναι αυτά για να τα γνωρίζομεν και εμείς; Να συγκρίνομεν πως επιτρέπομεν τζαμιά στην χώραν μας και αποτρέπονται χριστιανικοί Ναοί στην τουρκίαν; Και δη ο συγκεκριμένος.

Ας προταθεί αυτό ως πρωτεύον! Και θα δούμεν ακόμη για μίαν φοράν με ποίους επιδιώκομεν συνάντηση και διάλογον!