Αγανακτισμένοι είναι οι ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων στην Πάτρα, με το θέμα που προέκυψε με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο ξεκίνησε στις 31 Μαΐου και ήταν να ενισχύσει τον μεγαλύτερο όγκο του κλάδου τους, βοηθώντας  τις επιχειρήσεις αυτές στο να κρατηθούν στη ζωή.

Το πρόγραμμα αυτό, παρά τις διαβεβαιώσεις των στελεχών της κυβέρνησης που ήταν και το βασικό τους επιχείρημα όταν μιλούσαν για τη ενίσχυση του κλάδου, αποκλείει εντέλει το μεγαλύτερο ποσοστό των γυμναστηρίων και απευθύνεται σε μία μικρή μειοψηφία αυτών.

Πιο συγκεκριμένα ο ΚΑΣ του μεγαλύτερου όγκου των γυμναστηρίων είναι 93131000, ο οποίος προς έκπληξη των επαγγελματιών του κλάδου όταν πήγαν να κάνουν την σχετική αίτηση, έχει αποκλειστεί.

Αντίθετα, το πρόγραμμα δέχεται τα γυμναστήρια που ανήκουν στον κωδικό 93131001 που αφορά υπηρεσίες γυμναστηρίων ειδικών γυμναστικών και τον κωδικό 93131902 που σχετίζεται με υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αυτές στην Πάτρα είναι ελάχιστες. Ο μεγαλύτερος όγκος των γυμναστηρίων ανήκει στον πρώτο κωδικό που έχει αποκλειστεί, οι επαγγελματίες του οποίου στήριζαν πολλά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Είναι γνωστό άλλωστε ότι τα γυμναστήρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν για πάνω από εφτά μήνες κλειστά και ορισμένα από αυτά δεν μπόρεσαν να ανοίξουν.

Ετοιμάζουν υπόμνημα

Οι ιδιοκτήτες των γυμναστηρίων μιλούν για καθαρό εμπαιγμό από πλευράς κυβέρνησης, τονίζοντας ότι ο λόγος που έγινε αυτή η εξαίρεση ήταν για να αποκλειστεί ο μεγαλύτερος όγκος του κλάδου τους και να δοθούν όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα.

Καλούν μάλιστα την κυβέρνηση να πάρει πίσω αυτό τον άδικο όρο και να εντάξει και τον δικό τους κωδικό στο πρόγραμμα το οποίο δικαιούνται από κάθε άποψη.

Ήδη ο πανελλήνιος συνδικαλιστικός τους φορέας ετοιμάζει σχετικό υπόμνημα διαμαρτυρίας προς τα αρμόδια υπουργεία. Τα χρήματα του ΕΣΠΑ θα δώσουν την δυνατότητα σε ένα μεγάλο μέρος από αυτές τις επιχειρήσεις να ελπίζουν.  Διαφορετικά τα πράγματα θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα για αυτές.