Το about διοργανώνει βραδιές με θέμα "Ζωή θα πει θέλω" στο Πολύεδρο