Σύμβαση για το έργο «Εργασίες συντήρησης & αποψίλωσης αντιπυρικής ζώνης στο ΧΥΤΑ Πατρών» υπέγραψαν  σήμερα στα γραφεία του Συνδέσμου Διαχείρισης Στέρεων Αποβλήτων (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) Νομού Αχαΐας, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γρηγόρης Αλεξόπουλος και ο ανάδοχος του έργου. 

Η σύμβαση προβλέπει εργασίες συντήρησης και αποψίλωσης της αντιπυρικής ζώνης, περιμετρικά και εντός του ΧΥΤΑ Πατρών  στη θέση Ξερόλακκα, ενόψει της θερινής σεζόν, προκειμένου να υπάρχει η μέγιστη δυνατή ασφάλεια για την προστασία του έργου και της περιοχής και να εξασφαλιστεί η  άμεση πρόσβαση των μέσων πυρόσβεσης σε περίπτωση που προκύψει  το οποιοδήποτε πρόβλημα.