Το ξενοδοχείο Nafpaktos αναζητά προσωπικό για τη σεζόν 2021:

 • Έμπειροι σερβιτόροι

 Απαραίτητα Προσόντα

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
 • Αρίστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Πνεύμα εξυπηρέτησης πελατών
 • Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου
 • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης

Παροχές

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με πλήρη ασφάλιση
 • Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο [email protected] .