Η εκτός οικονομικού σχεδιασμού παράταση του lockdown το Μάρτιο, πέρα από την ανάγκη πρόσθετων δαπανών για τα μέτρα στήριξης, επέδρασε καταλυτικά στους φόρους κατανάλωσης που εισπράχθηκαν ένα μήνα αργότερα.

Ειδικότερα, τον Απρίλιο τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3.429 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 180 εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021. Εάν όμως ληφθεί υπόψη η είσπραξη του μερίσματος της Τράπεζας της Ελλάδας ύψους 470,5 εκατ. ευρώ που εντάσσεται στην κατηγορία αυτή και είχε προϋπολογισθεί ότι θα εισπραχθεί το μήνα Μάρτιο 2021, τα έσοδα από φόρους εμφανίζονται μειωμένα κατά 290 εκατ. ευρώ ή 8,9%, όπως αναφέρει το iefimerida.

Η «χαρτογράφηση» των απωλειών αποδεικνύει ότι η μείωση της κατανάλωσης ήταν αυτή που επιβάρυνε τα κρατικά έσοδα. Συγκεκριμένα, μειωμένες έναντι του στόχου ήταν τον Απρίλιο κυρίως οι εξής βασικές κατηγορίες εσόδων:

ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 193 εκατ. ευρώ,
Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 33 εκατ. ευρώ,
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 15 εκατ. ευρώ,
Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 46 εκατ. ευρώ,
Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 10 εκατ. ευρώ,

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι ο Μάιος θα είναι πολύ καλύτερος ήτοι τα χειρότερα- ως προς τα έσοδα τουλάχιστον- φαίνεται πως έμειναν πίσω. Οι ηλεκτρονικές συναλλαγές- που αποδεικνύονται ασφαλής δείκτης- είναι αυξημένες κατά 15% με 20% μεσοσταθμικά, ενώ βασικές δραστηριότητες π.χ. καταστήματα τροφίμων είχαν σημαντική αύξηση του τζίρου τους τον Απρίλιο, άρα η απόδοση του ΦΠΑ το Μάιο εκτιμάται ότι θα κινείται εντός των στόχων.

Συνολικά η ζημιά από το παρατεταμένο δεύτερο lockdown χαρακτηρίζεται διαχειρίσιμη, πλην όμως σε καμία περίπτωση αμελητέα. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 13.939 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 179 εκατ. ευρώ ή 1,3% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2021.

Ειδικότερα, την περίοδο του Ιανουαρίου - Απριλίου 2021 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

ΕΦΚ καπνικών προϊόντων κατά 30 εκατ. ευρώ ή 5,1%,
Φόροι με μορφή χαρτοσήμου κατά 12 εκατ. ευρώ ή 19,4%,
Φόροι επί χρηματοοικονομικών και κεφαλαιακών συναλλαγών κατά 34 εκατ. ευρώ ή 28,0%,
Φόροι ταξινόμησης οχημάτων κατά 21 εκατ. ευρώ ή 29,2%,
Λοιποί φόροι επί αγαθών κατά 25 εκατ. ευρώ ή 115,3%,
Λοιποί φόροι επί παραγωγής κατά 34 εκατ. ευρώ ή 6,3%,
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από Φυσικά Πρόσωπα (ΦΠ) κατά 51 εκατ. ευρώ ή 1,8%,
Λοιποί τρέχοντες φόροι κατά 529 εκατ. ευρώ ή 114,8% εκ των οποίων : Φόροι Οχημάτων κατά 626 εκατ. ευρώ ή 665,3%,
Λοιπά τρέχοντα έσοδα κατά 306 εκατ. ευρώ ή 67,1% εκ των οποίων : Επιστροφές δαπανών κατά 140 εκατ. ευρώ ή 107,6%.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 62 εκατ. ευρώ ή 12,0%,
ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 407 εκατ. ευρώ ή 8,2%,
ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 172 εκατ. ευρώ ή 13,3%,
ΕΦΚ λοιπών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 9,9%,
Λοιποί φόροι επί συγκεκριμένων υπηρεσιών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 18,5%,
Φόροι και δασμοί επί εισαγωγών κατά 18 εκατ. ευρώ ή 17,2%,
Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 75 εκατ. ευρώ ή 12,2% εκ των οποίων : ΕΝΦΙΑ κατά 66 εκατ. ευρώ ή 11,1%,
Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρίες (ΝΠ) κατά 82 εκατ. ευρώ ή 12,6%,
Μεταβιβάσεις κατά 251 εκατ. ευρώ ή 13,9%,
Πωλήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά 300 εκατ. ευρώ ή 99,1%.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 1.343 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 46 εκατ. ευρώ από το στόχο (1.297 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1.343 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 344 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.