Μείωση 4,9% ή 600 εκατομμύρια ευρώ σημείωσε ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο της χώρας το α' τρίμηνο φέτος, όταν και ανήλθε σε 10,9 δισ. ευρώ από 11,5 δισ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2020.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι:

Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου (43,2%).
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα (30%).

Αντίθετα, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση είναι:

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα (41,1%).
Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα (33,2%).
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (33,2%).

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Μάρτιο 2021 ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,1% σε σχέση με τον Μάρτιο 2020 που είχε διαμορφωθεί σε 2,129 δισ. ευρώ και αύξηση 9,3% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2021 που είχε διαμορφωθεί σε 2,125 δισ. ευρώ.
Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση είναι:

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (85,6%).
Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου (66,6%).

Από την άλλη πλευρά, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση είναι:

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα (64,3%).
Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα (48,4%).

Σημειώνεται ότι, η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων», περιλαμβάνει τη χονδρική και λιανική πώληση καινούριων και μεταχειρισμένων οχημάτων, ενώ η τάξη οικονομικής δραστηριότητας «Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα» περιλαμβάνει το λιανικό εμπόριο μουσικών δίσκων, ταινιών ήχου, σύμπυκνων δίσκων και δισκετών, βιντεοκασετών και ψηφιακών δίσκων DVD, καθώς και το λιανικό εμπόριο κενών κασετών και δίσκων.

Με βάση τα στοιχεία κύκλου εργασιών του οριστικού Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων 2018, οι 10 μεγαλύτερες τάξεις οικονομικής δραστηριότητας του τομέα λιανικού εμπορίου είναι:

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων,
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων,
Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων,
Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό,
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα,
Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα,
Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα,
Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα,
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα, και
Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα.

Από αυτές τις επιχειρήσεις, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το α' τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 είναι:

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (21,6%).
Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (14,3%).

Στον αντίποδα, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση είναι:

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (45,1%).
Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα (41,4%).

Παράλληλα, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών τον Μάρτιο 2021 σε σχέση με τον Μάρτιο 2020 είναι:

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων (71,6%).
Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (58,6%).

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση είναι:

Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα (33,3%).
Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα (30,6%).