Αντιπροσωπεία της ΟΙΚΙΠΑ επισκέφτηκε την Τρίτη 18-5-20221 τον Αντιπερειφερειάρχη Αχαιας κ. Μπονάνο, με σκοπό να τον ενημερώσει για τις δράσεις της, να τον ευχαριστήσει για την πρόσφατη βοήθεια της Περιφέρειας  με υλικοτεχνικό εξοπλισμό για την προστασία του υδάτινου οικοσυστήματος στη περιοχή του Καστελλόκαμπου (χώρο αναπαραγωγής αμφιβίων) και να μιλήσει γενικά για τη διαχείριση των κοιτών και των ποταμών. 

 Στη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη παρευρέθηκαν ο Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας κ. Π. Γουναρόπουλος και τα μέλη της ΟΙΚΙΠΑ  Γ. Χείρας, Ο. Ξεριζωτής, Κ. Γαλανης, και Ε. Σπυράκη. Η συζήτηση ήταν πολύ ουσιαστική και επικεντρώθηκε στον ποταμό Χάραδρο με αφορμή τους πρόσφατους καθαρισμούς που έγιναν στη κοίτη αυτού.

Τα μέλη της ΟΙΚΙΠΑ επισήμαναν ότι τα έργα αυτά πρέπει να γίνονται με σεβασμό των κοιτών, των μαιάνδρων, την αποκατάσταση μικροφραγμάτων, το σεβασμό της βλάστησης, την απόληψη με φειδώ των πιο ογκωδών αδρανών και την αποφυγή καταστροφής των κοιτών. 

Στη συνέχεια έγινε μια τεχνική συνάντηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας παρουσία και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης κ. Κροκού όπου συζητήθηκαν αναλυτικά πολλά τεχνικά ζητήματα σχετικά με την βιώσιμη διαχείριση των κοιτών των ποταμών. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας κ. Μπονάνος έδειξε πολύ καλή διάθεση  για  συνεργασία με την ΟΙΚΙΠΑ όσο αφορά την προστασία των οικοσυστημάτων  της περιοχής αρμοδιότητας του.