Ο Δήμος Πατρέων (μέσω της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης), ενημερώνει ότι όσοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς Προγράμματα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας, από τις 26 Φεβρουαρίου 2020 έως τις 24 Ιουλίου 2020, μπορούν να προσέλθουν να παραλάβουν τις βεβαιώσεις παρακολούθησης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν, ήταν Εθνικής Εμβέλειας και Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν ν’ απευθυνθούν στην Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας -  Τμήμα Απασχόλησης και Δια Βίου Μάθησης: Πλατεία Γεωργίου Α΄ αρ. 17, Μέγαρο Λόγου και Τέχνης, 5ος όροφος. Επίσης, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 2610 623-348 (πατώντας την επιλογή 3 προκειμένου να τηρηθεί σειρά και τηρώντας πλήρως τα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία όλων από τον covid-19).

Ημέρες Παραλαβής:                                                                                                        

-Τρίτη: 09:30-13:30

-Πέμπτη: 09:30-13:30