Την ακόλουθη επιστολή απέστειλε ο επικεφαλής της Ώρας Πατρών Γιώργος Ρώρος προς τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών σχετικά με την χορήγηση άδειας σε πωλητές των λαϊκών αγορών:

«Έχουμε ενημερωθεί από ομάδα πωλητών των λαϊκών αγορών, ότι είχαν καθυστερήσει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας έως τις 15/1/19. Δυστυχώς έχουν βρεθεί σε ένα καθεστώς ομηρίας, εξαιτίας αυτής της καθυστέρησης χωρίς μέχρι σήμερα να έχει αποκατασταθεί το δίκαιο αίτημά τους, τη χορήγηση της άδειάς τους, την οποία κατείχαν νόμιμα ώστε να συνεχίσουν να δουλεύουν απρόσκοπτα στις λαϊκές αγορές. Αποτέλεσμα είναι να βρίσκονται με το φόβο της απομάκρυνσης χάνοντας δηλαδή τη δουλειά τους.

Οι λόγοι που δεν προσκόμισαν τα έγγραφα ποικίλουν και πιστεύουμε, ότι είναι απολύτως δικαιολογημένοι (ασθένεια, έλλειψη ενημέρωσης κ.α.).

Γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει έως τώρα σε καμία νομοθετική ρύθμιση για αποκατάσταση αυτής της αδικίας. Εκφράζουμε έντονη ανησυχία ότι με τις αλλαγές που επιθυμεί να θέσει η κυβέρνηση στις λαϊκές αγορές, θα αποτελέσουν τα πρώτα «θύματα». Επειδή πρόκειται για μεροκαματιάρηδες, βιοπαλαιστές με μοναδικό εισόδημα την πώληση στη λαϊκή αγορά παρακαλούμε:

Να εισάγετε το θέμα στο επόμενο δημοτικό συμβούλιο ώστε να ισχυροποιήσουμε τα επιχειρήματά σας, με απόφαση πιστεύουμε, ομόφωνη του αιτήματος προς την κυβέρνηση, ώστε να αποκατασταθεί η τάξη, το δίκαιο και η λογική.

Η παράταξή μας Ώρα Πατρών συνδράμει τις προσπάθειες μαζί με εσάς και θα δυναμώσουμε την φωνή του δικαίου αιτήματος των πωλητών».