Η άνοδος των τιμών στο ελαιόλαδο συνεχίζεται στην Ελλάδα, ενώ στην Ιταλία και την Ισπανία οι ήδη υψηλές τιμές παρουσιάζουν στασιμότητα.

Στην Ελλάδα οι αυξήσεις τιμών, κυμαινόμενες κατά επιχείρηση, παρατηρούνται σε όλη την χώρα. Σύμφωνα με το Δελτίο τιμών του ΣΕΔΗΚ της 11ης Μαΐου 2021, οι υψηλότερες τιμές για λάδια οξύτητας 0,3ο έφτασαν στα 3,42 € στην Κρήτη και 3,55 € στην Πελοπόννησο, ενώ οι χαμηλότερες κυμάνθηκαν από 2,90-3,10 €/κ.

Στην Ισπανία για τα έξτρα παρθένα οι μέγιστες τιμές έφτασαν στα 3,80 €/kg ενώ οι ελάχιστες βρίσκονται στα 3,20 €/kg.

Στην Ιταλία οι μέγιστες τιμές για το έξτρα έφτασαν στα 4,90 €/kg και οι ελάχιστες στα 4,55 €/κ.