Το Μουσικό Σχολείο Πατρών ιδρύθηκε το 1991 και είναι το μοναδικό στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαϊας. Είναι ένα Γενικό ενιαίο Γυμνάσιο Λύκειο που μέσα σ’ αυτό οι μαθητές και οι μαθήτριες έρχονται σε επαφή και με την σπουδή της μουσικής επιστήμης σε θεωρητικό άλλα και βιωματικό επίπεδο.

"Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 20923/Δ2/23-02-2020 Υ.Α. «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων» (Β΄ 878), σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων) εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 46287/Δ2/22-04-2020 για την εισαγωγή μαθητών στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών έως τις 31 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00 υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στο http://lyk-mous-patras.ach.sch.gr/mp-wordpress/wordpress/

Σας περιμένουμε στην μεγάλη οικογένεια του Μουσικού Σχολείου Πατρών που φέτος συμπληρώνει 30 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στο χώρο της μάθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με ημερομηνία διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων, θα ακολουθήσει εκ νέου ανακοίνωση μετά την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.", αναφέρει ανακοίνωση.