Μετά την απόλυτην καταπάτηση του Δικαίου της Θαλάσσης και των λοιπών συνθηκών, τώρα άρχισε να κατεδαφίζει και τα θεσπισθέντα για την ελευθερίαν των θρησκευτικών ελευθεριών.

Η πρώτη απόφαση για κατάργηση των διωγμών των Χριστιανών ένεκα της θρησκευτικής των πεποιθήσεως έγινε το 313 μ,Χ. με Διάταγμα που υπέγραψαν οι συναυτοκράτορες Κωνσταντίνος και Λικίνιος στις 10 Οκτωβρίου, στα Μεδιόλανα το σημερινόν Μιλάνον. Έτσι σταμάτησε πάσα δίωξη και πάσα θρησκευτική πεποίθηση ήταν ελευθέρα.

Πέρασαν πολλά χρόνια και ο Χριστιανισμός εξηπλούτο ελευθέρως. το ίδιον και στην Ελλάδα. Μετά την Άλωση της ΚΠόλεως οι σουλτάνοι έδωσαν ορισμένα προνόμια στους Έλληνες μεταξύ των οποίων και την δυνατότητα να κτίζουν Ναούς στα χωράφια τους.

Η Επανάσταση του 1821 άλλαξε τα πράγματα και οι τουρκαλβανοί κατεδίωκαν μετά μανίας τους Χριστιανούς τους οποίους έσφαζαν σαν κοτόπουλα. Οι σφαγές ήταν εκτεταμένες. Απελευθερώθη η Ελλάς, επήλθαν άλλα δραματικά γεγονότα, εν πάση περιπτώσει οι διάφορες θρησκείες έμεινα ελεύθερες στην νέαν τουρκίαν για λόγους μάλλον σκοπιμότητος, στο βάθος όμως υπήρξε το μένος εναντίον κυρίως των Χριστιανών. Αλλά δεν έλειπε και το μέτρον του προσηλυτισμού στην δυνατότητα που ήταν επιτρεπτόν.

Ξέσπασμα αυτής της τακτικής αποτελεί η προ ολίγων ημερών αναρτηθείσα φωτεινή πινακίδα σε δύο μιναρέδες δίπλα στην Αγίαν Σοφίαν, η οποία ενημερώνει ότι ένας μόνον θεός υπάρχει. Ο δικός τους! Η πινακίδα εξαφανίζει την ιερότητα της Αγίας Σοφίας ως Χριστιανικού Ναού και θέλει να την θεωρεί τζαμί. Άρα δεν υπάρχουν όσα εκπέμπει το Ιερόν Μνημείον. Περιφρόνηση ουσιαστικώς της Χριστιανικής Θρησκείας!!

Η ανάρτηση αυτή δεν είναι προσβολή κατά των άλλων θρησκειών; Δεν είναι προσηλυτιστική; Δεν περιφρονεί όλες τις άλλες Θρησκείες; Το Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών πήρε θέση; Θεωρεί αρνητικήν την πινακίδα ή όχι; Αλλά και να την θεωρεί, η τουρκία δεν υπολογίζει παρατηρήσεις. Είναι φαινόμενον κράτους να περιφρονεί τους πάντες και ουδείς να μη τολμά να αντιδρά! Εννούμεν κυρίως τους Διεθνείς Οργανισμούς. Γιατί η Ελλάδα αντιθέτως προσπαθεί να πιάσει την σέρα του τούρκου προέδρου! Και άλλοι Έλληνες σιγοντάρουν ότι πρέπει να υπακούομεν και οι δίαυλοι πρέπει να είναι ανοικτοί!!!

Δεν είναι ώρα για συνάντηση με τον πρόεδρον, ούτε για διαλόγους, από τους οποίους μάλλον χαμένοι βγαίνομεν όπως έχει φανεί στο παρελθόν. Πριν έτους είχαμεν υποδείξει ορισμένους όρους, οι οποίοι αν τηρηθούν τότε να έλθομεν σε διάλογον. Δυστυχώς η κυβέρνηση κάνει το αντίθετον και μανιωδώς επιδιώκει την συνάντηση με τον τούρκον πρόεδρον. Το επιδιώκει ή το επιβάλλουν τρίτοι;; Γιατί η επήρεια των ξένων στις υποθέσεις μας είναι καταλυτική.

Θα διαμαρτυρηθεί επισήμως κάποιος για την περιφρόνηση των λοιπών θρησκειών στην τουρκίαν πλην της μιάς που ενεγράφη;;; Αισθάνονται ότι προσεβλήθηκαν; Αισθάνονται ότι γίνεται έμμεσος δίωξη των θρησκειών;;; Αισθάνονται ότι η ανεξιθρησκεία διώκεται υπό καλυμμένην μορφήν;;

Αναμένομεν να ακούσομεν θρησκευτικούς Ηγέτες επί του συμβάντος.