Σχετικά με πρόσφατα δημοσιεύματα τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης όπου  αναφέρονται σε υποθέσεις κεντρικής αστυνομικής υπηρεσίας της Πάτρας, δηλώνουμε  ρητά πως οι Συνάδελφοί μας που υπηρετούν στην εν λόγω υπηρεσία αποτελούν στο  σύνολό τους πρότυπο επαγγελματιών, έντιμων και καταρτισμένων Αστυνομικών γεγονός  που πιστοποιείται από την διαχρονική τους υψηλή απόδοση και τις, ων ουκ έστιν  αριθμός, υποθέσεις που έχουν διαχειριστεί κατά την αποστολή τους, στην δίωξη του  εγκλήματος και την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας στους Πολίτες της περιοχής  μας.  

Είμαστε σίγουροι ότι οι Συνάδελφοι έχουν πράξει ορθά κάθε αστυνομική και  δικονομική ενέργεια στα πλαίσια των καθηκόντων τους.