Το μέτρο της μείωσης ενοικίου και της πλήρους απαλλαγής από το μίσθωμα συνεχίζεται και τον Μάιο.

Για τα ενοίκια Απριλίου παρέμεινε η διευκόλυνση της προκαταβολής των αποζημιώσεων προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλουν γι’ αυτά τα ενοίκια δήλωση Covid για τον μήνα Μάρτιο, στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, μέχρι τις 14 Μαΐου.

Για να ισχύσει το ευνοϊκό μέτρο των προκαταβολών αποζημιώσεων πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

Οι μισθώσεις να φαίνονται ενεργές στο σύστημα Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης της ΑΑΔΕ.
Ο εκμισθωτής-νομικό πρόσωπο να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
Ο μισθωτής-επιχείρηση να μην έχει δηλώσει διακοπή εργασιών στην ΑΑΔΕ.
Ο μισθωτής-εργαζόμενος να τελεί σε αναστολή σύμβασης εργασίας για τον Απρίλιο

Ενοίκια: Πότε ισχύει μείωση, πότε πλήρης απαλλαγή

Όπως είναι γνωστό, για τα ενοίκια υπάρχουν δυο κατηγορίες: η πρώτη απολαμβάνει μείωση κατά 40%, ενώ η δεύτερη «κούρεμα» κατά 100%.

Για τα ενοίκια Μαίου, το «κούρεμα» 100% αφορά τους εξής κλάδους και περιπτώσεις:

εστίαση,
πολιτισμό,
αθλητισμό,
τουρισμό,
μεταφορές και
κλειστές με κρατική εντολή επιχειρήσεις

Να σημειωθεί ότι οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα στους παραπάνω κλάδου θα λάβουν αποζημίωση που θα υπολογίζεται στο 80% του αρχικού ενοικίου.

Για τον Μάιο δεν θα ισχύσει έκπτωση ενοικίου 40% για τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Δικαιούχοι αυτής της μείωσης θα είναι μόνο οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας τον Μάιο. Οι ίδιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δυνατότητα της μείωσης ενοικίου για τη φοιτητική κατοικία των εξαρτώμενων μελών της οικογένειας.

Οι ιδιοκτήτες που θα λάβουν μειωμένο κατά 40% ενοίκιο, θα αποζημιωθούν για το 50% της απώλειας.