Στις προτάσεις της Ελλάδας προς το Ταμείο Ανάκαμψης εντάχθηκε το παλιό εργοστάσιο του Λαδόπουλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αξιολογήσει την προσαρµοστική επαναχρησιµοποίησή του.

Αν δοθεί η έγκριση θα χρηματοδοτηθεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην Πάτρα.

Η προσαρµοστική επαναχρησιµοποίηση είναι η διαδικασία επανατοποθέτησης κτιρίων που έχουν ξεπεράσει τους αρχικούς τους σκοπούς για διαφορετικές χρήσεις ή λειτουργίες, διατηρώντας ταυτόχρονα τα ιστορικά τους χαρακτηριστικά και είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη στην δυτική Ευρώπη.

Σύµφωνα µε πηγές της εφημερίδας «Νεολόγος» η εν λόγω πρόταση προς την Ευρώπη, εγκρίθηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, το προηγούµενο χρονικό διάστηµα, βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία µε τα κυβερνητικά στελέχη, προκειµένου να βρεθεί ένας σηµαντικός τρόπος χρηµατοδότησης του έργου, µιας και το κόστος είναι υψηλό.