Τρεις εκπαιδευτικοί, δυο δικηγόροι και ένας ιερέας από τη Θεσσαλονίκη προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά των self test σε εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Οι προσφεύγοντες ζητούν να «παγώσει» άμεσα το μέτρο των υποχρεωτικών self test και να ανασταλεί και να ακυρωθεί η σχετική κοινή υπουργική απόφαση για τη λειτουργία των σχολείων.

Μεταξύ άλλων, υποστηρίζουν ότι η υποχρεωτική υποβολή σε τεστ αυτοδιάγνωσης προσκρούει στις συνταγματικές επιταγές της ισότητας, της προστασίας της προσωπικότητας, της προστασίας της νεότητας και υγείας και της αρχής της αναλογικότητας.

Τα Self Test παραβιάζουν τη σύμβαση του Oviedo, υποστηρίζουν οι προσφεύγοντες

Παράλληλα, υποστηρίζουν ότι οι υποχρεωτικοί διαγνωστικοί έλεγχοι με self test δύο φορές την εβδομάδα θίγουν τον πυρήνα των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών και των μαθητών, ενώ παραβιάζουν την διεθνή σύμβαση τoυ Oviedo για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη διεθνή σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (νόμος 2101/1992), την Ευρωπαϊκή σύμβαση για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών (νόμος 2502/1997), όπως και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η υποχρεωτική αυτοεξέταση «συνιστά ανεπίτρεπτη επέμβαση και ως εκ τούτου προσβολή του σώματος των παιδιών» και παράλληλα συνιστά «υποχρεωτική βία προς το παιδί»,η οποία είναι τόσο σωματική όσο και ψυχική.

Αντιδρούν και για την απαγόρευση εισόδου στην τάξη μαθητών χωρίς self test

Επιπλέον, αναφέρουν ότι η απαγόρευση εισόδου των μαθητών στα σχολεία, οι οποίοι δεν έχουν υποβληθεί σε self test, προσβάλλει το κατοχυρωμένο από το Σύνταγμα και την ΕΣΔA «δικαίωμα της εκπαίδευσης στον πυρήνα του», που είναι η υποχρεωτική εκπαίδευση των νέων, ενώ θέτουν και ζητήματα επικινδυνότητας από τη χρήση του self test.