Ο βουλευτής Αχαΐας τη Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Τσιγκρής επισκέφτηκε την Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου στην Πάτρα και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Παναγιώτη Γραματσούλια και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανταποκρινόμενος σε σχετική πρόσκληση.

Ο Αχαιός βουλευτής ενημερώθηκε για τα ζητήματα που αφορούν το κυνήγι τη θηροφυλακή και γενικότερα για τα αιτήματα της Ομοσπονδίας.

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Πελοποννήσου είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα όρια ευθύνης της είναι ολόκληρη η Πελοπόννησος και τα νησιά Ζάκυνθος, Κεφαλονιά και Ιθάκη. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 48 κυνηγετικούς συλλόγους και αριθμεί περισσότερα από 30.000 μέλη.

Η δραστηριότητά της περιλαμβάνει την προστασία και διαχείριση του φυσικού μας περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη, προστασία και διατήρηση της θηραματοπανίδας.