Δεν πιστεύομεν ότι η Ελλάς βαδίζει στην οδόν της Αναστάσεως, κάτι που θα επέλθει μόνον με αποτίναξη των ποικιλωνύμων δεινών και δεσμών που την βαρύνουν.

Μεταξύ των άλλων που έχει μέχρι τώρα την έπληξε και πρό έτους η θανατηφόρος πανδημία με αποτέλεσμα να υποστεί θανάτους και οικονομικές απώλειες μέγιστες. Οι θάνατοι που έχουν φθάσει τις 11.000 είναι καίριον πλήγμα κατά του μεγίστου προβλήματος, του Δημογραφικού, το οποίον την βασανίζει επικινδύνως και κανείς από τους υπευθύνους, τουτέστιν τους 300 της Βουλής δεν βλέπομεν να κινείται δραστηρίως προς αντιμετώπισή του. Και ήλθεν η θανατηφόρος νόσος ήτις επιτείνει τρομακτικώς το φαινόμενον.

Πέραν αυτού υπάρχουν σε μόνιμην βάσει εχθροί του Δημογραφικού, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικώς και οριστικώς.

Πρώτος εχθρός τα τροχαία δυστυχήματα. Ανίκανοι οδηγοί, θρασείς παραβιάζοντες τα σήματα της Τροχαίας σκορπούν τον θάνατον και δεν τους αφαιρείται οριστικώς η άδεια οδηγήσεως. Είναι ανίκανοι. Άρα θα διαπράξουν και άλλους θανάτους. Τα οικονομικά πρόστιμα δεν συμμορφώνουν κανέναν. Τα πληρώνουν και «ούτε γάτα ούτε ζημία». Αλλά και τραυματισμούς να επιφέρουν, αν είναι βαρείς πάλιν εμποδίζεται ο γάμος, άρα πλήττεται το Δημογραφικόν.

Δεύτερος εχθρός η σφαγή «σαν κοτόπουλα» ανθρώπων από ανθρώπους για ασήμαντην αφορμήν ή για ληστείαν. Πλήγματα οδυνηρά. Η ύπαιθρος δεινοπαθεί από αυτά και δη στις περιπτώσεις των ληστειών σε οικίες, όπου οι ένοικοι πολλάκις γέροντες «μαρτυρούν» στα χέρια των εκβιαστών και πολλάκις θανατούνται! ‘Αλλοι σφάζουν τους γείτονες για μικροδιαφορές, άλλοι για ασήμαντον αφορμήν και μετά τον θάνατον τολμούν και λένε ότι «μετάνοιωσα»!!! Τα θανατηφόρα εγκλήματα είναι σε έξαρση για έναν μικρόν τόπον όπως η Ελλάδα η φιλήσυχος και ασφαλής κάποτε Ελλάδα.

Τρίτος εχθρός οι αυτοκτονίες. Από την επιβολήν των επάρατων Μνημονίων έχουν αυτοκτονήσει εκατοντάδες άτομα.

Τέταρτος εχθρός η πλημμελής κοινωνική φροντίδα για εγγάμους. Έπρεπε να είχε καθιερωθεί σοβαρόν επίδομα για κάθε Ελληνόπουλον της τάξεως των 1.000 Ευρώ και για αρκετά χρόνια. Κάθε οικογένεια δε να αποκτούσε τρία τέκνα, το ελάχιστον. Χρήματα υπάρχουν να στηριχθεί το πάνυ αναγκαίον αυτό φαινόμενον. Άκρως αναγκαίον, αλλά καμμία ουσιαστική πρόοδος δεν φαίνεται. Κάποιον ποσόν έχει δώσει η παρούσα Κυβέρνηση αλλά είναι άπαξ. Δεν αρκεί το άπαξ φιλοδώρημα. Χρειάζεται το διαρκές. Σπατάλες γίνονται σε πλείστα πεδία. ΄Επρεπε να κοπούν «μαχαίρι» και να ενισχυθεί το Δημαγωγικόν.

Πέμπτος εχθρός η ανεργία. Αν το ένα εκατομμύριον άεργοι εργαζόταν συνεχώς όσοι είναι νέοι είναι άγαμοι θα συνιστούσαν οικογένειαν και δεν θα είχαν τον φόβον της αναθρέψεως των τέκνων αν αποφασίσουν να αποκτήσουν.

Έκτος εχθρός η ξενομανία. Η αγορά μανιωδώς εισαγομένων προϊόντων, πλήττει θανασίμως την οικονομίαν και στερεί εσόδων τοπικές παραγωγές, αγροτικές, κτηνοτροφικές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές, εμπορικές. Πρέπει να αποποιηθούμεν μετά μανίας τα εισαγόμενα προϊόντα και να προτιμώμεν πάντα τα δικά μας. Η δικαιολογία ότι τα εισαγόμενα είναι φθηνότερα, είναι ευτελής και επικίνδυνη. Τα χρήματα μας φυγαδεύονται στο εξωτερικόν και αν ζητήσομεν ολίγα ως δάνειον, μας δίδουν με λεόντιους όρους και εκποιήσεις του πλούτου της Ελλάδος!!!

Έβδομος εχθρός η ανοίκειος συμπεριφορά των «αδελφών» Ευρωπαίων στο θέμα του μεταναστευτικού. Μας πιέζουν να δεχθούμεν τους πρόσφυγες και άλλους οικονομικούς μετανάστες για να απαλλαγεί η χώρα τους από αυτούς. Η ανθρωπίνη πλευρά την οποίαν η χώρα μας υιοθετεί, έχει εκφύγει των αναγκαίων ορίων. Οι ευρωπαίοι να δεχθούν μετανάστες, οι πλείστοι των οποίων θέλουν να πάνε σε χώρες της Ευρώπης και μας αναγκάζουν να αντιδρούμεν, σε βάρος των προσφύγων!

Οι 300 της Βουλής, να φροντίσουν για την αποτροπήν, όπου αυτό είναι δυνατόν, των αρνητικών αιτίων για την ανάπτυξη της Ελλάδος. Έχουν αυτήν την εντολήν από τον Ελληνικόν Λαόν και δεν φαίνεται να την τηρούν. Ίσως σε προσεχείς εκλογές θα βάλουν ως λάβαρον την ανάσταση της Ελλάδος και μετά την επιτυχίαν τους «άκρα του τάφου σιωπή».