Την δημιουργία τριών μεταλυκειακών Σχολών (Γεωργικής, Οίνου-Αμπέλου και Πολιτισμού-Τουρισμού) πρότεινε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, συμμετέχοντας στη διαβούλευση που έχει ξεκινήσει η Περιφέρεια Δυτικής για το νέο ΕΣΠΑ.

«Πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική των επιδομάτων και των voucher» είπε ο Χρ. Μπούρας και τόνισε ότι πρέπει να στραφούμε στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και την ενίσχυση θέσεων εργασίας.

Στην κατεύθυνση αυτή πρότεινε τη δημιουργία μιας Γεωργικής Σχολής (μεταλυκειακού επιπέδου) που να είναι ισοδύναμη με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, μίας Σχολής Οίνου και Αμπέλου, και μίας Σχολής Πολιτισμού-Τουρισμού.  

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών ξεκίνησε την αναφορά του από το μνημόνιο που υπέγραψε πρόσφατα το ίδρυμα για την τεχνολογία των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G) και υποστήριξε ότι θα πρέπει να αναδειχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο έχει επιλεγεί ως κέντρο δοκιμών για τις εταιρείες που θα προσφέρουν υπηρεσίες και αυτό θα του δώσει τη δυνατότητα να παρακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στα δίκτυα της έκτης γενιάς.

Επίσης, εκτίμησε ότι η Περιφέρεια θα πρέπει να προχωρήσει και στην ίδρυση πάρκων κεραιών και επισήμανε ότι θα πρέπει να ξεφύγουμε από την μικροηλεκτρονική και να επεκταθεί στις κινητές εφαρμογές και τα λογισμικά που αποτελούν παράθυρα ευκαιρίας.

Εξάλλου, υπογράμμισε ότι θα πρέπει να εκσυγχρονιστεί ο εξοπλισμός του Πανεπιστημίου και υπογράμμισε ότι το ίδρυμα θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός μεγάλου περιαστικού πάρκου στο βόρειο άξονα, στο οποίο θα μπορούν να δημιουργηθούν και θεματικά πάρκα.

Πηγή: Πελοπόννησος