Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος φοιτητών του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών αναφέρει τα εξής:

«Απαιτούμε να παρθεί πίσω η ανακοίνωση που αναρτήθηκε για το μάθημα «ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 2» όπου ορίζει υποχρεωτική την κατάθεση των εργασιών για την εξέταση στο αντίστοιχο μάθημα.

Οι εργασίες σε ένα μάθημα οφείλουν να μην επηρεάζουν αρνητικά τη βαθμολογία στην τελική εξέταση, αλλά  να συνεισφέρουν  μόνο θετικά στη βαθμολογία και κυρίως να μην εμποδίζουν κανένα φοιτητή από τη συμμετοχή του στην τελική εξέταση.

Οι φοιτητές ,πόσο μάλλον στις συνθήκες που διανύουμε, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλο το απαραίτητο υλικό( βιβλία,σημειώσειςκ.τ.λ) έτσι ώστε να μπορούν να λύσουν τις ασκήσεις που τους ζητούνται.

Θα πρέπει να παρθούν μέτρα έτσι ώστε οι ασκήσεις να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, να δίνεται ο απαραίτητος χρόνος για να υποβληθούν οι ασκήσεις  αλλά και να παίρνονται υπόψιν τα κενά και οι ανάγκες των φοιτητών  και να προσαρμόζεται ανάλογα το μάθημα.

Στο συγκεκριμένο μάθημα ακόμα σε προηγούμενες εξεταστικές δεν έγινε επίδειξη γραπτών  στους φοιτητές. Διεκδικούμε τα μαθήματα να είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο  όπου θα αποκτάμε την πλήρη γνώση του επιστημονικού μας αντικειμένου.

Να παίρνονται μέτρα όπως εργασίες-ασκήσεις-πρόοδοι τα οποία θα πρέπει να ενισχύουν τον τρόπο εκμάθησης και όχι να δημιουργούν εμπόδια στους φοιτητές, πόσο μάλλον όταν πολλοί από τους φοιτητές δεν μπορούν να παρακολουθούν τις διαλέξεις  για λόγους εργασίας, υγείας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο.

Ολοκληρώθηκε μια ακόμα εξ αποστάσεως εξεταστική και ήρθαμε ακόμα μια φορά τα προβλήματα που την συνοδεύουν. Προβλήματα όπως διακοπές ρεύματος που ανάγκασαν παιδιά να αποκλειστούν από τις εξετάσεις αλλά και προβλήματα πάνω στον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων με εξετάσεις πολλών φάσεων, δυσανάλογα θέματα σε σχέση με τον χρόνο εξέτασης του μαθήματος αλλά και θέματα μη διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Για τους παραπάνω λόγους απαιτούμε να ανακοινωθούν όλα τα ποσοστά επιτυχίας  αλλά και να δοθεί δυνατότητα επανεξέτασης σε όσους φοιτητές αντιμετώπισαν τεχνικά προβλήματα  κατά την διάρκεια της εξέτασης».