Η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ σε συνεργασία με το Κέντρο Αίματος του Π.Γ.Ν.Π. «Παναγία η Βοήθεια» και το Επιμελητήριο Αχαΐας οργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση των αναγκών του Τμήματος Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών.

Η Εθελοντική Αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Απριλίου στο Επιμελητήριο Αχαΐας κατά τις ώρες 9:00-13:30 στα πλαίσια της συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των δύο φορέων (Διοίκησης 6ης ΥΠΕ και Επιμελητηρίου Αχαΐας)  με τίτλο »Συμμαχία για την Υγεία» και μπορούν να συνδράμουν όσοι συμπολίτες επιθυμούν.

Στόχος είναι η εξασφάλιση μονάδων αίματος για την κάλυψη πολλαπλών αναγκών προκειμένου να διατηρηθεί ένα δίκτυ προστασίας  τόσο για τους  χρονιους  πασχοντες  όσο και για τα έκτακτα περιστατικά που εισέρχονται στα νοσοκομεία της περιοχής μας.