Όσο κι αν το προσπαθούσαν, χρειαζόταν κάτι διαφορετικό!