Από το Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας, της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών (Διεύθυνση Διαχείρισης Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας) του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται «η ματαίωσης της  διαδικασίας δημοπράτησης για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός κτιριακού συγκροτήματος Ιαματικών Λουτρών Αραχωβιτίκων, λόγω εκ παραδρομής παράλειψης όρου στην με Αριθμ. Πρωτ: 14902/12-4-2021 διακήρυξη δημοπρασίας, η οποία είχε προγραμματισθεί για την Τετάρτη, 5 Μαΐου 2021, ώρα 10:00 π.μ. 

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί κατόπιν νεοτέρας δημοσίευσης».