Οι ευρωβουλευτές της επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ζήτησαν διευκρινίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα έθεσαν ερωτήσεις στον επίτροπο Reynders σχετικά με την πρόταση για το ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό και συζήτησαν πτυχές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων με τον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων.

Το πράσινο πιστοποιητικό θα αποτελεί απόδειξη ότι ένα άτομο έχει εμβολιαστεί κατά του κορωνοϊού ή έχει λάβει αρνητικό αποτέλεσμα σε εξέταση ή έχει ανακάμψει από τον COVID-19.
Οι ευρωβουλευτές από την πλευρά τους προειδοποίησαν ότι το πιστοποιητικό δεν αποτελεί προϋπόθεση για να ταξιδέψουν οι πολίτες στην Ευρώπη, καθώς αυτό θα υπονόμευε την ελεύθερη κυκλοφορία. Μάλιστα επιμένουν στα πρότυπα προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας της ΕΕ, το απόρρητο μέσω σχεδιασμού με τεχνικές λύσεις και σαφήνεια σχετικά με το ποιος είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων.