Στην φάση της ολοκλήρωσης του είναι το πρόγραμμα που έχει ξεκινήσει η δημοτική αρχή με την ανασκευή των παιδικών χαρών της Πάτρας, από το 2015 και μετά.

Η δημοτική αρχή με το που ανέλαβε τα ηνία της πόλης, άρχισε την υλοποίηση ενός δύσκολου προγράμματος που ήταν να ανακαινίσει και να αναδιαμορφώσει τις 120 παιδικές χαρές που ανήκουν στην επικράτεια του δήμου.

Μέχρι τότε το σύνολο των παιδικών χαρών ήταν σε κακή κατάσταση με τις περισσότερες από αυτές εγκαταλειμμένες, χωρίς να προσφέρονται για παιχνίδι για τα παιδιά.

Πλέον έξι χρόνια μετά έχει ανασκευαστεί το 90% των παιδικών χαρών της πόλης, προσφέροντας σημαντικές διεξόδους στα παιδιά και στους γονείς τους. Οι μόνες που έχουν απομείνει χωρίς να έχουν ανασκευαστεί είναι 20 μικρές παιδικές χαρές, σε διάφορα σημεία της Πάτρας. 

Το πόσο σημαντική ήταν αυτή η παρέμβαση του δήμου φάνηκε περίτρανα στη διάρκεια του lockdown και της πανδημίας. Όταν δηλαδή τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά ήταν κλειστά, με τα παιδιά να είναι μακριά από τους φίλους τους και από τις συνήθειες τους.

Οι ανακαινισμένες παιδικές χαρές της Πάτρας έδωσαν την δυνατότητα στα παιδιά και στους γονείς να περάσουν κατά τη διάρκεια του lockdown ατέλειωτες ώρες αναψυχής και ψυχαγωγίας που σίγουρα είχαν ανάγκη, κατά τη διάρκεια αυτής της παρατεταμένης κατάστασης.

Σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε η δημοτική αρχή θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού για τις παιδικές χαρές, ανασκευάζοντας και τις λιγοστές που έχουν απομείνει, στην παλιά κατάσταση και δεν είναι πιστοποιημένες.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι οι παιδικές χαρές που ανασκευάστηκαν είναι από το κέντρο της Πάτρας, έως και σε μικρές συνοικίες, αλλά και σε περιοχές πρώην Καπποδιστριακών δήμων.