Μεγίστην εντύπωση μας προξένησε, αλλά πιστεύω και σε κάθε Έλληνα, ιδίως πένητα και φτωχοσυνταξιούχον, η Πολιτεία να διαθέτει έκτακτην αστυνομικήν προστασίαν σε ορισμένους που άγνωστον αν την δικαιούνται. Πρόκληση προεκλήθη προσφάτως από την δημοσιοποίηση διαθέσεως αστυνομικής δυνάμεως σε τηλεπαρουσιαστήν!!!!!

Λέγεται κάπου τέσσερις αστυνομικοί τον φυλάττουν επί 24ώρου βάσεως! Κάτι τέτοιον αποτελεί απόλυτην προσβολήν της προστασίας του απλού Έλληνα Πολίτη ο οποίος είναι αφύλακτος και ληστεύεται καθημερινώς από κακοποιά στοιχεία, δέρεται αγρίως με σιδηρογροθιές και απλές μπουνιές στο πρόσωπον, λακτίζεται και σύρεται για να τους δώσει τα χρήματά του, αν έχει και πολλάκις θανατούται! Οι κάτοικοι των χωριών και των απόμερων περιοχών στις μεγαλουπόλεις δεινοπαθούν. Δεν γνωρίζουν πως να προφυλαχθούν. Τοποθετούν κλειδαριές ασφαλείας, πολλαπλά λουκέτα, ρολά και ότι φαντασθεί ο νους του ανθρώπου. Αλλά οι ληστές ευρίσκονται μέσα αν τον στοχοποιήσουν! Η ασφάλεια του Κράτους δεν είναι επαρκής. Και την ιδίαν ώραν η Πολιτεία διαθέτει πολλούς αστυνομικούς για να προστατεύουν ωρισμένα άτομα!!! Αυτό γίνεται σε δεκάδες ευνοουμένους, ως οι πολλοί να είναι αμελητέα ποσότητα και άνθρωποι του περιθωρίου!

Χιλιάδες Αστυνομικοί είναι σ΄ αυτήν την κατηγορίαν και με υπαιτιότητα του Κράτους προσφέρουν πλημμελή υπηρεσίαν στο κοινωνικόν σύνολον. Βουλευτές, δημοσιογράφοι και άλλες κατηγορίες, προστατεύονται επί 24ώρου βάσεως με χρήματα του Δημοσίου! Με χρήματα των φτωχών οι οποίοι πεθαίνουν σαν το σκυλί στ’ αμπέλι από τους ληστές. Αφύλακτοι!

Αυτήν την στιγμήν λειτουργεί στην χώραν μας ο θεσμός της ιδιωτικής αστυνομίας και προστασίας. Όσοι φοβούνται μη γίνουν στόχος από ληστές να προσλάβουν ιδιωτικούς αστυνομικούς, όσους θέλουν και να μη επιβαρύνουν το Δημόσιον!! Η επιβάρυνση αυτή είναι ταπεινωτική για το σύνολον του λοιπού πληθυσμού, το οποίον μένει αφύλακτον ή πλημμελώς προστατευόμενον.

Να γίνει άμεση αναθεώρηση του τρόπου ασφαλείας «υψηλών προσώπων». Όλοι έχουν την οικονομικήν δυνατότητα για αυτοπροστασίαν. Και γιατί η διάκριση «Υψηλών προσώπων»;;

Πού πήγε η ισότητα πάντων κατά το Σύνταγμα;